Interviu cu Sorin Angheluta, Expert si Coordonator Consiliul National de Formare Profesionala pentru Adulti

posted Jul 12, 2011, 1:12 AM by Reteaua Impreuna

- 2004-Sep-1 -
opinia specialistilor

Am avut sansa sa-l intalnim pe Domnul Sorin Angheluta, expert al Consiliului Nafional de Formare Profesionala a Adultilor, la un seminar patronat de Open College Network din Anglia si Fundatia de Sprijin Comunitar. Cu aceasta ocazie, am discutat cu dumnealui despre cateva subiecte importante pentru sectorul ONG.

Reporter
Care sunt elementele pe care un ONG sau o fundatie trebuie sa le ia in considerare pentru a deveni furnizor de formare profesionala?

Sorin Angheluta
Furnizorul de formare profesionala. Poate decide asupra elementelor pe care trebuie sa le contina un program de formare profesionala. In functie de resursele umane, resursele materiale si resursele financiare de care dispune, cu respectarea standardelor ocupationale sau a standardelor de pregatire profesionala. De asemenea, furnizorul de formare stabileste conditiile de acces ale participantilor la programul respectiv, identifica obiectivele exprimate in competente profesionale care urmeaza sa fie dobandite de fiecare participant la program si alege modalitatile de evaluare a participantilor la programul de formare profesionala.

Evaluarea participantilor poate fi: initiala, pe parcurs si finala, specificandu-se metodele, instrumentele folosite si scala de apreciere. Autorizarea furnizorilor de formare profesionala, monitorizarea activitatii acestora, organizarea si coordonarea examenelor de absolvire sunt atributii ale comisiilor de autorizare judetene. In exercitarea acestor atributii, comisiile de autorizare folosesc specialisti pe domenii ocupationale care evalueaza programul propus de furnizorul de formare si resursele de care dispune pentru furnizarea respectivului program.

In urma evaluarii, specialistii intocmesc un raport de evaluare pe baza caruia comisia de autorizare ia decizia de autorizare. Dupa. promovarea examenului de absolvire, la terminarea cursurilor de initiere, calificare, recalificare, specializare sau perfectionare, absolventii primesc certificate cu recunoastere nationala insotite de un supliment descriptiv in care se inscriu competentele dobandite.

In cazul in care nu se doreste obtinerea autorizarii, furnizorul de formare profesionala isi stabileste singur oferta de formare.

R: Un alt obiectiv al fundatiei noastre este introducerea ocupatiei de Art Terapeut in Clasificarea Ocupatiilor din Romania (COR), necesara in domeniul ingrijirii persoanelor cu dizabilitati. Atat pentru interesul nostru cat si pentru alte organizatii doritoare sa creeze o noua pozitie, va rugam sa ne spuneti care sunt procedurile de urmat?

SA: Ocupatiile, functiile si meseriile se regasesc in Clasificarea Ocupatiilor din Romania. Orice utilizator al COR-ului poate initia actualizarea lui (prin utilizator intelegandu-se agentii economici, indiferent de forma de proprietate, organizatiile patronale, sindicale, profesionale si politice, fundatiile, asociatiile, persoanele fizice si juridice).

Dezvoltarea economiei nationale, nevoile pietei muncii impun introducerea in COR a noilor ocupatii. Actualizarea COR-ului se realizeaza prin respectarea prevederilor din Ordinul nr. 270/273 privind aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupatiilor din Romania. Cererile pentru actualizarea COR se depun la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Directia politici forta de munca.

Conform acestui ordin, printre avizele necesare, in domeniul asistentei sociale, este necesara prezentarea unui aviz din partea Directiei Generale Politici Asistenta Sociala din cadrul M.M.S.S.F. Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor trebuie sa formuleze un punct de vedere numai in legatura cu introducerea unei noi calificari in Nomenclatorul calificarilor.

Pentru introducerea unei ocupatii in COR, este necesar acordul ministerului de resort care reglementeaza activitatea in domeniu sau, dupa caz, al asociatiilor profesionale.

R: In calitate de reprezentant al CNFPA, ce alte indicatii mai puteti oferi ONG-urilor din domeniu?

SA: Extinderea pregatirii profesionale continue in domeniul asistentei sociale vine in intampinarea nevoilor copiilor si a adultilor cu nevoi speciale severe din institutii si din comunitatile locale.

Datorita interesului manifestat in domeniul asistentei sociale si pentru ca certificarea absolventilor unui program de formare profesionala a adultilor sa aiba recunoastere nationala, este in interesul furnizorilor de formare profesionala sa se autorizeze.

Autorizarea furnizorilor este un proces prin care se certifica nivelul de calitate oferit de furnizorii de formare profesionala a adultilor. Criteriile de autorizare se refera la calitatea programului precum si la adecvarea si relevanta resurselor implicate in derularea sa. Beneficiarii programelor de formare profesionala, atat persoanele individuale, cat si angajatorii, vor sti ca programul de formare in cauza ofera competentele profesionale careformeaza obiectivele programului.

Aceste competente vor fi trecute in suplimentul descriptiv al certificatelor cu recunoastere nationala, eliberate in urma absolvirii unui program organizat de catre un furnizor de formare profesionala autorizat.

Comments