Fundaţia “Alături de Voi” România

posted Jul 12, 2011, 5:32 AM by Reteaua Impreuna
- 2009-Jul-1 -
Centre Modele de Vizitat

A. STATUT JURIDIC

Fundaţia “Alături de Voi” România este persoană juridică română, cu scop non-profit, fără apartenenţă politică, fiind înfiinţată în conformitate cu prevederile Legii 24/2000, în martie 2002, de către Holt International Children’s Services, cu finanţare USAID. Sediul naţional al ADV România este la Iaşi. Prin centrele Iaşi, Constanţa şi Mureş, Fundaţia Alături de Voi România acţionează în trei regiuni ale ţării - Moldova, Transilvania şi Dobrogea.

Fundaţia „Alături de Voi” România este acreditată ca furnizor de servicii sociale prin Certificatul nr 0006245, seria A/12.05.2006 emis de DMSSF Iaşi şi ca furnizor de formare profesională prin Decizia nr 173/29.03.2007, emisă de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor.

Misiunea Fundaţiei “Alături de Voi” România (ADV) este îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor infectate şi afectate HIV/SIDA din România.

Obiectivele strategice ale fundaţiei sunt:

Să răspundă direct nevoilor persoanelor infectate şi afectate HIV/SIDA;

Să contribuie la prevenirea transmiterii HIV/SIDA în comunitate;

Să sprijine dezvoltarea managerială a actorilor sociali implicaţi în domeniul HIV/SIDA;

B. GRUPURI ŢINTĂ

Persoane infectate şi afectate HIV/SIDA;

Persoane din comunitate cu risc crescut de contactare a infecţiei cu HIV;

Tineri;

Autorităţi publice locale şi centrale;

Lucrători în domeniu.

C. SERVICII OFERITE

Servicii directe pentru persoane infectate şi afectate HIV/SIDA – asistenţă psihosocială; asistenţă maternală; asistenţă juridică; integrare şcolară; integrare socio-profesională; dezvoltarea de abilităţi de viaţă independentă în cadrul Clubului Tinerilor; dezvoltarea de abilităţi vocaţionale în cadrul atelierilor de terapie vocaţională – pictură, artizanat, legătorie – tipografie, calculatoare, croitorie şi confecţionare lumânări;

Servicii de economie socială – 3 unităţi protejate (Iaşi, Constanţa şi Târgu Mureş) în cadrul cărora sunt angajaţi până în prezent 19 tineri;

Servicii de prevenire a transmiterii infecţiei HIV în comunitate – activităţi outreach de prevenire a transmiterii infecţiei de la mamă la copil; campanii IEC/BCC inclusiv pe prevenirea consumului de droguri;

Servicii de promovare şi apărare a drepturilor – advocacy la nivel de autorităţi locale şi naţionale; advocacy de caz;

Servicii de dezvoltare profesională în domeniu pentru diferiţi actori ai comunităţii care sunt sau au tangenţă cu domeniul HIV/SIDA – cursuri de formare; simpozioane, şcoli de vară; conferinţe; dezbateri ş.a..

D. APARTENENŢĂ LA REŢELE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE

Fundaţia „Alături de Voi” România este membră în următoarele organizaţii naţionale şi internaţionale:

FNOPC

FOND

Romanian Harm Reduction Network(RHRN)

Reţeaua de arte \\\"Impreuna\\\"

International AIDS Society

AIDS Action Europe

People living with HIV/AIDS

International Women\\\'s Health Coalition

E. CONTACT

Sediul juridic - Iaşi, str. Vovideniei nr.10, cod. 700079

Adresa poştală – Iaşi, bd. Chimiei nr.12, cod 700393

Persoană de contact: Ramona Chiriac – Coordonator Clubul Tinerilor Tel. / fax: 0232-275568; mob. 0757 110 246

E-mail: ramona.chiriac@alaturidevoi.ro

http://www.alaturidevoi.ro

Comments