APAHNP- Centrul de Zi”Sf.Maria”

posted Jul 12, 2011, 5:25 AM by Reteaua Impreuna
- 2009-Jun-28 -
Centre Modele de Vizitat

Scop : îmbunătăţirea calităţii vieţii tinerilor şi adulţilor cu dizabilităţi grave şi accentuate, asigurarea unei formări profesionale adaptate în ateliere lucrative în vederea angajării în ateliere protejate.

Obiective :

- orientare, formare profesională în atelierele lucrative ale Centrului precum şi angajarea în muncă a persoanelor cu dizabilităţi mentale grave şi accentuate în ateliere protejate

- înfiinţarea propriu-zisă a atelierelor protejate conform legislaţiei în vigoare

- activităţi de mediere pentru susţinerea integrării în muncă a persoanelor dizabilităţi mentale grave şi accentuate

- antrenarea comunităţii de afaceri locale în vederea angajării în muncă a persoanelor dizabilităţi mentale grave şi accentuate

Categoria de persoane beneficiare :

tineri şi adulţi dizabilităţi mentale grave şi accentuate nr. de beneficiari : 23

- caracteristici socio - economice ale grupului ţintă : în ciuda măsurilor de incluziune socială, persoanele cu disabilităţi reprezintă un grup vulnerabil. Lipsa capacităţii serviciilor sociale generale de a se adapta nevoilor speciale, lipsa oportunităţilor de muncă care le face să devină dependente de strategii pasive de suport are ca efect creşterea rapidă a riscului de sărăcie a acestei categori de persoane în dificultate. Persoanele cu dizabilităţi mai sărace sunt şi mai dezavantajate ducând la creşterea exponenţială a riscului de excluziune socială .

Centrul de Zi „Sf.Maria”

a) Activitati recuperatorii-terapii compensatorii :

• Limbaj si comunicare

• Ludoterapie/ Jocuri de rol

• Psihomotricitate

• Educatie senzoriala

• Educatie fizica

• Art-terapie

• Terapie prin muzica

• Arta culinara

• Autonomie personala

• Ergoterapie

• Educatie civica si morala

• Cunoastearea mediului

• Activitati didactice pe calculator

b) Activitati activitati in atelierele lucrative – icoane pe sticla si lemn, traforaj, croitorie, tesatorie, tapiserie

c) Atelierul de gradinarit si horticultura

Concluzie:

- in cadrul politicilor sociale comunitare un rol important in reprezinta dezvoltarea unei paleta de sevicii sociale complementare avand ca beneficiari diferitele categorii sociale aflate in dificultate.In acest context serviciile complexe oferite de Centrul de Zi „Sfanta Maria” , persoanelor cu disabilitati mentale grave si accentuate raspund nevoilor identificate ale acestei categori de beneficiari, reprezentad in prezent una din putinele alternative oferite la nivel comunitar acestei categori de beneficiari.

Presedinte APAHNP Cluj,

Ana Mariana Ilies,

Coordonator Centrul de Zi”Sf.Maria”,

Ancuta Ilies

CONTACT

Str. Cuza Voda nr. 16 cod 400107; tel.0264-414022

Email: handineuro@mail.dntcj.ro

www.dntcj.ro/apahnp_cluj

Comments